Biroul acte de studii


În atenția absolvenților de licență, promoția 2020: pentru ridicarea diplomelor de licență este obligatoriu să vă prezentați cu 2 fotografii color, format 3/4, tip CI, pe hârtie fotografică (nu scoase la imprimantă)


!!! Acest serviciu electronic se adreseaza DOAR ABSOLVENȚILOR de studii universitare de licență / master / postuniversitare / etc. care au finalizat studiile cu examen pe baza căruia se acordă diplomă de studii!!!

Pentru studenți (exmatriculați, cu întreruperi, transferați, etc.) sau absolvenți fără examen de absolvire, actele de studii se elibereaza de SECRETARIATELE FACULTĂȚILOR

Adeverințele de absolvire (licență, master) se elibereaza de SECRETARIATELE FACULTĂȚILOR iar cele DPPD și grade didactice de către SECRETARIATUL DPPD

Program de lucru
 • Luni: 8.30-15.30
 • Marți-Vineri: 12.30-15.30
Adresa
Bacău, Calea Mărășești 157, corp D, et. 1, cam 122
Documente necesare pentru ridicarea actelor de studii
 • Buletin de identitate / Carte de identitate / Paşaport valabil/Dovadă eliberată de evidența populație privind preschimbarea actului de identitate
 • 2 fotografii color format 3/4 (tip carte de identitate) (dacă nu există la dosarul de finalizare a studiilor)
 • Fișa de lichidare (dacă nu a fost depusă la secretariatul facultății)

Fotografiile trebuie făcute pe hârtie fotografică poroasă (care să ţină ştampila - cereți şi verificaţi acest lucru la studioul foto). Nu faceţi poze îmbrăcaţi în haine de culoare închisă întrucât nu se poate citi ştampila. Lipirea unor poze necorespunzătoare se face pe propria răspundere, cu semnătură în acest sens pe cotorul diplomei. Eliberarea unei alte diplome cu fotografie corespunzătoare se face pe cheltuiala titularului.

Diplomele se pot ridica personal sau cu procură prin notariat (procura va conține următoarea formulare „Subsemnatul/a ..(1)... împuternicesc pe ...(2)... să se prezinte și să mă reprezinte la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a-mi susține drepturile și interesele în legătură cu eliberarea și ridicarea actelor de studii emise de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe numele ...(1)..., cât și a actelor în original de la dosarul meu personal” ), în original. Absolvenții care locuiesc în străinătate și care nu pot să-și ridice diplomele personal vor face procură la Ambasada sau Consulatul României în țara de rezidență sau la un notar care are „Apostila de la Haga”.

Situația completării actelor de studii

Sunt finalizate toate actele de studii până la promoţia 2019, inclusiv

SUNT FINALIZATE certificatele de grad 2020 (gradul I si II)

SUNT FINALIZATE certificatele DPPD 2020

SUNT FINALIZATE diplomele de licenta si master, toate facultatile, promotia 2020

SUNT FINALIZATE diplomele de conversie, inginerie si educatie fizica, promotia 2020

Reguli
 • Va rugam insistent nu va programati pentru actele care nu sunt finalizate!!!! Programarile vor fi anulate
 • Nu se pot face programări pentru ziua curentă
 • Nu va programati eliberarea a doua diplome in acelasi interval orar
 • Nu vă programați de mai multe ori pentru aceleași acte. Toate celelalte programări identice vor fi anulate automat
 • Pentru absolventii DPPD, în câmpul specializare, precizați: specializarea, nivelul (I sau II), forma de invățământ (universitar sau postuniversitar)
 • Pentru certificatele de grad, în câmpul specializare menționați specializarea la care ați sustinut gradul (nu cea de pe diploma de studii)
 • Vă rugăm nu întârziați (dacă nu veniți la ora aleasă de dvs., programarea se anulează). Dacă nu puteți veni, vă rugăm să anulați programarea cu cel puțin 24 de ore înainte.
 • Nu veniți cu însoțitori (copii, soț/soție, alte persoane)
 • Respectați normele sanitare în vigoare (mască de protecție, pix personal)
 • Programarile se anuleaza automat in cazul in care nu ați completat numele și prenumele corect, sau nu ati specificat corect anul susținerii examenului final
 • Pentru absolvenții studii univ. de licență / master / doctorat (2018, 2019, 2020), vă rugăm să completati chestionarul de inserție profesională disponibil AICI